您现在的位置是:主页 > 诗词鉴赏 > 诗词鉴赏

卖花声木叶下君山

admin2023-11-04诗词鉴赏人已围观

简介作者:张舜民 朝代:宋朝 卖花声(木叶下君山)原文 : 【卖花声】 木叶下君山。 空水漫漫。 十分斟酒敛芳颜。 不是渭城西去客, 休唱阳关。 醉袖抚危栏, 天淡云闲。 何人此路得

  作者:张舜民朝代:宋朝

卖花声(木叶下君山)原文
【卖花声】

 

   木叶下君山。 空水漫漫。 十分斟酒敛芳颜。 不是渭城西去客, 休唱阳关。

   醉袖抚危栏, 天淡云闲。 何人此路得生还? 回首夕阳红尽处, 应是长安。

  

卖花声(木叶下君山)拼音解读
【mài huā shēng 】

 

   mù yè xià jun1 shān 。 kōng shuǐ màn màn 。 shí fèn zhēn jiǔ liǎn fāng yán 。 bú shì wèi chéng xī qù kè , xiū chàng yáng guān 。

   zuì xiù fǔ wēi lán , tiān dàn yún xián 。 hé rén cǐ lù dé shēng hái ? huí shǒu xī yáng hóng jìn chù , yīng shì zhǎng ān 。

  
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

很赞哦! ()